Bez cenām sludinājumi tiek dzēsti

Mezavecis

Vēlreiz atgādinu, ka bez cenu robežām sludinājumi netiek apstiprināti.