Aktuāls

Kad pienāks beigas Francijas ērai WRC pasaules čempionātā?

Auto, Moto

12.februārī Rīgas domes Finanšu un administrācijas komisija izveidojusi darba grupu atvērto datu (Open Data) principa ieviešanai Rīgas pašvaldībā, lai rastu plašāku pašvaldības un tās kapitālsabiedrību radīto datu pielietojumu Darba grupā piedalīsies arī eksperti no Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA).

Darba grupas uzdevumi būs izanalizēt citu valstu un pilsētu pieredzi par dažādu datu kopu atvērtību un pieejamību sabiedrībai, identificēt jomas un datu kopas, kuras Rīgas pilsētas pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībām būtu lietderīgi atvērt. Plānots izvērtēt, kādi ir juridiskie un tehnoloģiskie šķēršļi, lai datus publiskotu. Darba grupai būs jāizstrādā īstermiņa, ilgtermiņa plāns un vadlīnijas, kuras jāievēro veidojot jaunas IT sistēmas Rīgas pilsētas pašvaldībā, lai sabiedrībai būtu pieejami atvērtie dati no šīm sistēmām. Pēdējais, bet ne mazāk nozīmīgais uzdevums ir informēt sabiedrību par publicētajiem datiem un to izmantošanas iespējām.

„LATA priecājas, ka tiek uzsākta atvērto datu ideju realizācija lielākajā Latvijas pašvaldībā, kas varētu kalpot par piemēru arī citām pašvaldībām un arī valsts iestādēm. Asociācija plāno iesaistīties darba grupā, un tam deleģēt savus pārstāvjus. Vēlam veiksmi uzdevumu īstenošanā un mērķa – atvērtu datu – sasniegšanā, lai tos varētu izmantot atkārtoti, un tie varētu kalpot par pamatu uzņēmējdarbības ideju attīstīšanā,” stāsta LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs.

LATA skaidro, ka publiskās pārvaldes apkopotie dati visbiežāk tiek izmantoti vienam mērķim un pēc tam vienkārši uzglabāti. Datu atvēršana būtu efektīva resursu izmantošana, jo pie viena un tā paša valsts pārvaldes veikto ieguldījuma apjoma rodas plašāks, efektīvāku un tehnoloģiski modernāku e-pakalpojumu klāsts. Atvērto datu nodošana brīvai pēcapstrādei dod iespēju ar sabiedrības spēkiem konstatēt tās vietas publiskajā pārvaldē, kur ir nepietiekama efektivitāte vai potenciāls uzlabojumiem, tādējādi samazināt valsts pārvaldes izmaksas.

Privātajam sektoram atvērtie dati dod iespēju radīt uz tiem balstītus pakalpojumus, kurus var piedāvāt ne vien vietējā tirgū, bet arī eksportēt. LATA uzsver, ka atvērto datu izmantošanas potenciāls ir daudz lielāks nekā līdz šim tas Latvijā ir novērtēts. Publiskotā informācija var būt izejas punkts jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai, biznesa partneru atrašanai, dažādu digitālo inovāciju un jaunu pakalpojumu radīšanai. Šādas uzņēmējdarbības attīstīšana radītu jaunas darbavietas un dotu pienesumu tautsaimniecībai.

Izsaki savu viedokli