Aktuāls

13. martā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar augsta līmeņa konferenci tiks atklāta Eiropas Komisijas (EK) informatīvā kampaņa “e-Skills for Jobs 2015”. Konference tiek rīkota Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) padomē ietvaros, pulcējot ap 250 starptautiska mēroga informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares profesionāļus, e-prasmju politikas veidotājus, nozares uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas.

Kampaņa “e-Skills for Jobs 2015” divu gadu garumā notiks visā Eiropā, kuras ietvaros valsts iestādes un privātās organizācijas kopīgi realizēs dažādas aktivitātes un pasākumus, akcentējot digitālās izglītības apguvi, mācību saturā plašāk izmantojot dažādus IKT risinājumus, kā arī iepazīstinās ar darba un karjeras iespējām Eiropā. Kampaņas mērķauditorija ir izglītības politikas veidotāji, IKT nozares līderi, IKT praktiķi un jaunieši, kā arī institūcijas, kas atbild par nodarbinātību.

Kā zināms, šobrīd līdz pat 90% visu darba vietu ikvienā nozarē pieprasa tehniskās iemaņas, tai skaitā e-prasmes. Tādēļ konferencē tiks izvērtēta situācija e-prasmju jomā un apspriesti iespējamie risinājumi, kā piesaistīt darbiniekus IKT sfērai, jo saskaņā ar ES prognozēm līdz 2020.gadam Eiropā dažādās nozarēs trūks vairāk kā 900 000 IKT speciālistu. Konferences dalībnieki diskutēs par digitālo ekonomiku visas Eiropas mērogā un par to, kā IKT veicina inovācijas un konkurētspēju, izaugsmes iespējas un jaunu darba vietu radīšanu. Paralēli konferencei tās dalībniekiem būs iespēja apmeklēt interaktīvo izstādi, kurā vadošie Latvijas IKT nozares uzņēmumi prezentēs savus pakalpojumus un projektus, kas saistās ar e-prasmju apguvi.

“Diskusija par IKT speciālistu sagatavošanu ilgst jau vairākus gadus, taču gan Latvijā, gan Eiropā kopumā arvien aktuālāks kļūst jautājums par darbaspēka trūkumu šajā jomā. E-prasmes ir kļuvušas par ikvienas profesijas neatņemamu sastāvdaļu. Tādēļ ceru, ka šī konference Rīgā ļaus rast jaunas pieejas, kā piesaistīt jauniešus IKT izglītībai un vienoties par tālākajām politikas iniciatīvām un konkrētām aktivitātēm e-prasmju jomā, lai veicinātu nodarbinātību un karjeras iespējas IKT jomā,” stāsta Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa.

“Mobilie tālruņi, datorspēles un sociālie tīkli ir jauniešu ikdiena, tomēr lai tehnoloģiju prasmes atbilstu darba tirgus prasībām, ar to vēl nepietiek. Tieši tāpēc mēs, Microsoft, iestājamies par to, lai datorprasmes un programmēšanas iemaņas kļūtu par neatņemamu izglītības procesa sastāvdaļu. Šogad Latvijā piecās skolās sadarbībā ar LMT esam uzsākuši pilotprojektu “Gatavi rītdienai!”, kura mērķis ir adaptēt metodoloģiju un izveidot monitoringa sistēmu jēgpilnai tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. Ar projekta ietvaros gūto pieredzi un monitoringa metodēm dalīsimies ar skolām gan Latvijā, gan citur Eiropā,” norāda Ēriks Eglītis, Microsoft Latvia vadītājs.

“Diemžēl Eiropā pieprasījums pēc IKT speciālistiem ir lielāks nekā piedāvājums, tāpēc mēs ļoti gaidām „e-Skills for Jobs” konferenci, lai piedāvātu savas iniciatīvas IKT prasmju plaisas mazināšanai Eiropā. Jauno ideju konkursā “Cisco Creathon’’ demonstrēs sociālās inovācijas  Internet of Everything koncepta pielietošanā sociālo un vides problēmu risināšanā,” stāsta Cisco Korporatīvo lietu direktors Pjotrs Pluta (Piotr Pluta).

Konferencē tiks aplūkotas tādas tēmas kā e-prasmju attīstības veicināšana, jaunu darbavietu radīšana Eiropā, kā arī nepieciešamība harmonizēt IKT kompetenču un sertifikācijas sistēmu Eiropā, kas palīdzētu ātrāk apmācīt jaunos darbiniekus. Viena no sesijām būs īpaši aktuāla jauniešiem – tajā tiks runāts par to, kā jaunā paaudze var nodrošināt veiksmīgu karjeru, izmantojot e-prasmes. Tāpat viens no konferences tematiem būs uz interaktīvām tehnoloģijām balstīta inovatīva izglītība un mācību risinājumi.

Latvijā konferences koordinatori ir LIKTA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu. Konferences partneris ir Eiropas Komisija (EK). Galvenie atbalstītāji – “CISCO” un “Microsoft”, bet galvenie organizatori ir Eiropas skolu sadarbības tīkls (European Schoolnet) un “Digital Europe”.

Plašāku informāciju var aplūkot konferences mājaslapā – http://eskillsforjobs.lv/

Izsaki savu viedokli