Aktuāls

”iPhone 8” un ”iPhone X” parāda iespaidīgus rezultātus veiktspējas testos

Tālruņi, mobilās ierīces

Latvijas iedzīvotāji iepērkas “Google Play” veikalā par vidēji 3 eiro

Sakaru pakalpojumi

Pavīd pirmās ”Samsung Galaxy S9” baumas – Ierīcei būšot 1000 kadru sekundē kameras sensors

Tālruņi, mobilās ierīces

”Samsung” beidzot piedāvā likvidēt ”Bixby” pogas funkcionalitāti

Mobilās aplikācijas

”iMessage” maksājumu serviss ”iOS 11” vēl nebūs pieejams

Mobilās aplikācijas

Eksperts: lietu internets pamazām sāk savu attīstību biznesa vidē Latvijā

Internets

Prezentēts jaunais ”Volkswagen Amarok Aventura Exclusive” prototips un īpašais ”Dark Label” modelis

Auto, Moto

Uzzināt par “Tele2” piedāvātajām vakancēm un pieteikties darbam tagad varēs caur čatbotu

Telekomunikācijas

”Nintendo Switch” jau atkal pārdošanas apjomu ziņā pārspēj ”PS4” un ”Xbox One”

Aprīkojums

”Porsche” savu pirmo elektroauto atrādīs 2019. gadā

Automobiļi, moto transports

26. janvārī, ir publiskoti pirmie „Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni. Pašvaldību vidū augstākos rezultātus republikas nozīmes pilsētu grupā uzrāda Valmiera, lielo novadu grupā – Dobeles novads un mazo novadu grupā – Strenču novads. Savukārt starp valsts iestādēm ministriju grupā augstākie rezultāti ir Finanšu ministrijai un iestāžu grupā – VAS Ceļu satiksmes drošības direkcijai.

Uzvarētāji noteikti, veicot pašvaldību un valsts iestāžu aptaujas, kur tik vērtēti tādi faktori kā e-vides infrastruktūra, pašvaldības interneta resursu popularitāte un cilvēku prasmes, e-pārvalde un drošība (pašvaldību mērījumā) un efektīva iestādes iekšējo procesu organizācija, efektīva starpiestāžu sadarbība, efektīva dokumentu aprite, efektīva pakalpojumu sniegšana, efektīva sabiedrības iesaistīšana (valsts iestāžu aptaujā).

Lai izstrādātu pārskatāmu e-vides iespēju izmantošanas novērtējumu pašvaldībās un valsts iestādēs, 2014. gadā „Latvijas e-indeksa” partnerības iniciatīvu uzsāka Lattelecom un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopā ar partneriem – Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Latvijas pašvaldību mērījumu iniciēja Lattelecom, un uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis skaidro: „Esam gandarīti, ka jau pirmajā gadā Latvijas pašvaldību e-indeksā piedalījās 116 no 119 valsts pašvaldībām – redzam, ka digitālā vide un tās attīstība pašvaldībām ir būtiska. Indeksa rezultātus pašvaldības varēs izmatot, lai apzinātu savu situāciju, salīdzinātu jau sasniegto ar citām pašvaldībā, kā arī iedvesmotos no citu labākajiem piemēriem. Digitālā potenciāla izmantošanas iespējas ir plašas – tikai deviņas pašvaldības ir ieguvušas pusi vai vairāk no maksimāli iegūstamiem 100 punktiem.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards par paveikto, izstrādājot valsts iestāžu e-indeksu, uzver: “Esmu gandarīts, ka valsts pārvalde ir apzinājusies digitālo tehnoloģiju potenciālu un iespējas, ko šo tehnoloģiju izmantošana paver mūsu saziņā ar iedzīvotājiem. Attīstot e-pakalpojumus, mēs veicinām efektīvu, atklātu, iekļaujošu un demokrātisku valsts pārvaldes, kā arī informācijas sabiedrības attīstību. Rītdiena piederēs valsts pārvaldei, kas spēs izmantot digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas gan iestādes iekšienē, organizējot darbu, gan arī saziņā ar iedzīvotājiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus digitālā vidē.”

Latvijas pašvaldību e-indeksa mērījums iegūts, apkopojot informāciju par pašvaldību e-vides infrastruktūru, interneta resursu popularitāti, e-pārvaldes pakalpojumiem un līmeni, informācijas sistēmu un datu drošību, kā arī netiešus indikatorus par cilvēku prasmēm katrā no pašvaldībām. Informācija e-indeksa izveidei pamatā gūta, veicot pašvaldību anketēšanu un datus papildinot ar citu pieejamo faktoloģisko informāciju. Latvijas pašvaldību e-indeksu izstrādā visu partneru pārstāvju darba grupa, savukārt metodika un indekss izstrādāts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, datu ieguvi veicot 2014. gada septembrī un oktobrī.

Valsts iestāžu e-indeksa izstrāde balstās uz pētījumu, kura ietvaros aptaujātas 102 iestādes, to skaitā: Valsts kanceleja, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, ministrijas un to padotības iestādes, iestādes ministru prezidenta pārraudzībā, neatkarīgās iestādes. Kopumā valsts iestāžu e-pārvaldes efektivitāte tiek analizēta piecās jomās: efektīva iestādes iekšējo procesu organizācija, efektīva starpiestāžu sadarbība, efektīva dokumentu aprite, efektīva pakalpojumu sniegšana, efektīva sabiedrības iesaistīšana.

Pilni „Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti un prezentācijas fails lejuplādējami: http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati.

„Latvijas e-indekss” sastāv no diviem mērījumiem: Latvijas pašvaldību e-indekss analizē pašvaldību īstenoto praksi e-pārvaldes un e-vides jomā un Latvijas valsts iestāžu e-indekss  analizē iestāžu e-pārvaldes iespēju pielietošanu un efektivitāti iekšējā darba organizācijā un e-pakalpojumu nodrošināšanā.

Izsaki savu viedokli