Aktuāls

Kad pienāks beigas Francijas ērai WRC pasaules čempionātā?

Auto, Moto

Abu asociāciju tikšanās ietvaros tika parakstīts sadarbības līgums starp IEEE Communications Society (COMSOC) un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA). Līgumu parakstīja viens no COMSOC pārstāvjiem Eiropā Roberto Sarako (Roberto Saracco) un LIKTA prezidente Signe Bāliņa.“Ar šādas sadarbības palīdzību sekmējam IKT nozares attīstību dažādos reģionos un padarām asociāciju vēl globālāku. Apmainoties ar zinātniskajiem materiāliem un publicējot tos, rodas iespēja iegūt plašāku priekšstatu par nozares aktualitātēm visā pasaulē. Tāpat mūsu asociācijā ir daudz augstākās raudzes ekspertu, kuri ir gatavi dalīties savā pieredzē ar LIKTA, piedalīties LIKTA organizētajos pasākumos,” stāsta Roberto Sarako.

Arī LIKTA prezidente Signe Bāliņa ir gandarīta par noslēgto līgumu un cer uz veiksmīgu abu asociāciju kopdarbu: “Turpinot šo sadarbību un izvēršot to plašākos mērogos, asociācijas viena otru papildina. Šobrīd ļoti aktuāls temats ir digitālais vienotais tirgus, kas ietver sevī arī virkni elektronisko sakaru jautājumu. Tam būtu nepieciešama pastiprināta uzmanība, jo īpaši tāpēc, ka šobrīd tiek apspriesta iespēja 2015.gada jūnijā, Latvijas ES prezidentūras ietvaros, organizēt Rīgā “Digital Agenda Assembly” jeb Digitālās programmas asambleju, kas ir ikgadējais nozīmīgākais Digitālās programmas Eiropai pasākums. Digitālā vienotā tirgus attīstības jautājumi nenoliedzami būs viena no minētās asamblejas galvenajām tēmām. Esmu pārliecināta, ka sadarbība ar COMSOC stiprinās Latvijas komunikācijas nozares attīstību, ļaus labāk sagatavoties tehnoloģiskajiem izaicinājumiem un veicinās inovāciju attīstību.”

Parakstot līgumu, asociāciju pārstāvji apņemas nodrošināt savstarpēju apmaiņu ar informatīviem materiāliem un publikācijām, veicināt zinātniski tehnisku sadarbību, savstarpēju atbalstu asociāciju rīkoto konferenču ietvaros, un LIKTA materiālu publicēšana COMSOC zinātniskajos žurnālos.

Asociāciju tikšanās ietvaros Roberto Sarako novadīja prezentāciju, kurā izvērtēja globālo tehnoloģiju izaugsmi un biznesa iespējas IKT nozarē. Sīkāk tika aplūkotas dažādas viedās tehnoloģijas un IKT pielietojumi, piemēram, nanotehnoloģijas, biotehnoloģijas, kā arī nozīmīgākās nozares tendences.

Ar līguma parakstīšanu tiek turpināta sadarbība starp abām asociācijām. Pirmo abu asociāciju sadarbības līgumu parakstīja tā brīža LIKTA un IEEE COMSOC prezidenti – Imants Freibergs un Cēlija Desmonda, kas notika 2002.gada 4.aprīlī notikušā starptautiskā foruma “Baltic IT&T 2002 Forum: eBaltics” ietvaros.

IEEE COMSOC (www.comsoc.org) ir starptautiska komunikāciju speciālistu apvienība, kas dibināta 1952. gadā. Šī asociācija orientējas gan uz telekomunikācijām, gan IKT nozari kopumā. Apvienībā biedri ir no visas pasaules – Ķīnas, Japānas, ASV, Dienvidāfrikas, Singapūras, Indijas un daudzām citām valstīm. Tā ir viena no 38 organizācijām, kas veido globālo profesionālo asociāciju “Institute of Electrical and Electronics Engineers” (http://www.ieee.org).

likta_092

Izsaki savu viedokli