Aktuāls

Kad pienāks beigas Francijas ērai WRC pasaules čempionātā?

Auto, Moto

Pagājušajā gadā ikdienas dzīvē vai darba vajadzībām datoru izmantoja 61% Rīgas iedzīvotāju, savukārt internetu lietoja 58% rīdzinieku, kas ir augstāks radītājs nekā iepriekšējos gados, liecina Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra un SKDS veiktais pētījums. 2004. un 2005. gadā datoru izmantoja attiecīgi 56% un 57% Rīgā dzīvojošo, savukārt internetu lietoja 48% un 51% respondentu. Pētījuma mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju paradumus datora un interneta lietošanā, kā arī izpētīt viņu iespējas un vēlmes attiecībā uz informācijas saņemšanu par Rīgas pašvaldību un elektronisko pakalpojumu izmantošanu. Pētījuma rezultāti tiks ņemti vērā, plānojot un izstrādājot e-pakalpojumus un citus e-risinājumus, kas paredzēti Rīgas iedzīvotājiem.

Datora un interneta izmantošanas paradumi

Analizējot datus par datora un interneta izmantošanas paradumiem, pētījumā konstatēts, ka galvenie interneta izmantošanas nolūki bijuši dažāda veida informācijas meklēšana darbam, mācībām (to atzinuši 55% respondentu), dažādu dienas notikumu, jaunumu uzzināšana (55%), elektroniskā pasta un īsziņu nosūtīšana (51%).

Gandrīz 2/3 jeb 65% aptaujāto norādīja, ka prot strādāt ar datoru: 45% atbildēja, ka “prot labi strādāt”, un 20% atzīmēja, ka “prot nedaudz strādāt” ar datoru. 32% aptaujāto norādīja, ka “neprot” strādāt ar datoru. Savas iemaņas darbā ar internetu kā labas vērtēja 46% rīdzinieku, to, ka “prot nedaudz” strādāt ar internetu, atzīmēja 19% aptaujāto, bet 33% atzina, ka neprot strādāt ar internetu.


Darījumi elektroniskajā vidē

Raksturojot attieksmi pret darījumu kārtošanu elektroniskā vidē, jāatzīmē, ka 43% aptaujāto atbildēja, ka internetu “regulāri” vai “dažkārt” ir izmantojuši dažādu maksājumu veikšanai (i-banka), 34% – dažādu pirkumu veikšanai (interneta veikals), 28% – ceļojumu, viesnīcu utt. rezervēšanai.

Uz jautājumu „Vai Jūs zināt, ko nozīmē jēdziens e-pakalpojums?” 13% Rīgā dzīvojošo atbildēja, ka “labi zina”, ko nozīmē jēdziens “e-pakalpojums”, 46% norādīja, ka “aptuveni zina”, bet 36% atzīmēja, ka “nezina”, ko nozīmē šis jēdziens. Kopumā to, ka pēdējā gada laikā ir izmantojuši kādu no Rīgas pašvaldības e-pakalpojumiem, norādīja 14% rīdzinieku.

Informētība par Rīgas pašvaldības darbu

Pētījumā tika noskaidrots arī respondentu informētības līmenis par Rīgas pašvaldības darbu. Iegūtie dati liecina, ka labi informēti par to ir 26% rīdzinieku, bet par vāji informētiem sevi atzina 65%. Respondenti, kuri jutās vāji informēti par Rīgas pašvaldības darbu, kā galveno iemeslu neinformētībai minēja to, ka “nav bijusi vajadzība iegūt informāciju” (67%), bet 19% atzīmēja, ka “ir grūti iegūt informāciju”.

Pieci biežāk minētie vēlamie informācijas iegūšanas veidi par pašvaldības darbu ir televīzija (47%), Rīgā izplatītās bezmaksas avīzes (31%), radio (28%), īpaši informatīvi materiāli (lapiņas, bukleti) (20%) un centrālie laikraksti (20%). Salīdzinot pērn un iepriekš veikto aptauju datus, jāsecina, ka 2007. gadā iedzīvotāji biežāk norādījuši, ka informāciju par Rīgas pašvaldības darbu vislabprātāk iegūtu no Rīgā izplatītajām bezmaksas avīzēm, to atzina 31% respondentu (2005. gadā – 16% aptaujāto), no interneta – 18% (2003. – 2005. gadā: 13% – 15%), no Rīgas domes interneta mājas lapas www.riga.lv – 12% (2003. – 2005. gadā: 7% – 9%) vai neformāliem kanāliem – 12% (2003. – 2005. gadā: 9% – 8%).

Biežāk norādītās dzīves situācijas, par kurām iedzīvotāji vēlas saņemt informāciju no Rīgas domes, ir sociālās problēmas (38%), mājoklis, īpašums (35%), darbs (30%) un saslimšana (25%).

Pētījuma rezultāti liecina, ka 2007. gadā, salīdzinot ar 2003. – 2005. gadu, palielinājusies Rīgas domes interneta mājas lapas popularitāte: 2007. gadā to kā vienu no esošajiem informācijas avotiem minēja 10% iedzīvotāju (2003. – 2005. gadā: 5% – 7%), par vienu no vēlamajiem informācijas iegūšanas veidiem to atzina 12% respondentu (2003. – 2005. gadā: 7% – 9%), bet 8% aptaujāto atbildēja, ka gadījumā, ja rastos nepieciešamība iegūt informāciju par pašvaldību, viņi to meklētu interneta mājas lapā www.riga.lv (2003. – 2005. gadā: 3% – 6%). To, ka pēdējā gada laikā ir apmeklējuši Rīgas domes mājas lapu internetā, norādīja 17% Rīgā dzīvojošo (2003. – 2005. gadā šādu atbildi sniedza 12% – 14%).

Pētījumā tika aptaujāti 840 respondenti no Rīgas vecumā no 15 līdz 74 gadiem ar tiešās intervijas palīdzību. Pētījums veikts pagājušā gada decembrī.

Izsaki savu viedokli