Jump to content

Par konkurences ierobežojumiem pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās


Recommended Posts

Darba likuma 84. pants nosaka, ka darba devējs ar darbinieku var slēgt vienošanos par konkurences ierobežojumiem pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās. Kas tieši šā panta kontekstā skaitās "konkurence", "konkurents"? Piemēram, ja diviem uzņēmumiem lursoftā kā darbības veids uzrādās "Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0)", vai tie likuma un tiesas izpratnē automātiski skaitās konkurenti neatkarīgi no tā, kādus produktus tieši izstrādā konkrētie uzņēmumi?

Link to post
Share on other sites
Ronalds

Nosaka, kā arī nosaka to, ka uz konkurences ierobežošanas laiku jāmaksā iepriekšējā alga! Šāds gadījums LV vēl nav dzirdēts, līdz ar to prasība par nekonkurenci darba līgumā - pretlikumīga!

  • Patīk 1
Link to post
Share on other sites

Jāmaksā nevis "iepriekšējo algu", bet "atbilstošu ikmēneša atlīdzību". Tipiski vienošanās par konkurences ierobežojumu iekļauj arī šīs atlīdzības apjomu.

 

Prasība par konkurences ierobežojumu darba līgumā ir pilnībā likumīga, ja ir ievērotas darba likumā noteiktās prasības. Darba likums šādu vienošanos atļauj. Protams, šo vienošanos var slēgt arī atsevišķi no darba līguma. Tas, kas ir pretlikumīgi - vienai vai otrai pusei neievērot noslēgto vienošanos.

Link to post
Share on other sites
Ronalds

Tev ir līgumā noteikts atlīdzības apjoms? 

 

 

 

Piemēram, ja diviem uzņēmumiem lursoftā kā darbības veids uzrādās "Datorprogrammēšana

Ja atlīdzības apjoms ir noteikts, tad protams ka nedrīkst iet pie konkurenta strādāt! 

Link to post
Share on other sites

Manuprāt DL 84.pantā viss ir pateikts pietiekami skaidri

 


84.pants. Konkurences ierobežojums pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās

(1) Darbinieka un darba devēja vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums) pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās ir pieļaujama vienīgi tad, ja minētā vienošanās atbilst šādām pazīmēm:

1) tās mērķis ir aizsargāt darba devēju no tādas darbinieka profesionālās darbības, kas var radīt konkurenci darba devēja komercdarbībai;

2) konkurences ierobežojuma termiņš nav ilgāks par diviem gadiem, skaitot no darba tiesisko attiecību izbeigšanās dienas;

3) attiecībā uz visu konkurences ierobežojuma laiku tā paredz darba devēja pienākumu maksāt darbiniekam atbilstošu ikmēneša atlīdzību par konkurences ierobežojuma ievērošanu.

(2) Konkurences ierobežojums var attiekties tikai uz to darbības jomu, kurā darbinieks tika nodarbināts darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā.

(3) Vienošanās par konkurences ierobežojumu nav spēkā, ciktāl tā atbilstoši konkurences ierobežojuma veidam, apmēram, vietai un laikam, kā arī ņemot vērā darbiniekam izmaksājamo atlīdzību, uzskatāma par netaisnīgu darbinieka turpmākās profesionālās darbības ierobežojumu.

(4) Vienošanās par konkurences ierobežojumu slēdzama rakstveidā, norādot konkurences ierobežojuma veidu, apmēru, vietu, laiku un darbiniekam izmaksājamās atlīdzības apmēru.

 

Pēc prakses - tiesa mierīgi tulko no sērijas strādāji koderu kantorī, značit nedrīksti divus gadus strādāt koderu kantorī (analoģija http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department1/2008/377-08-za.doc)

 

ronalds_, 

 Ir daxy**. Galvenokārt, kantoros kur priekšnieks nav idiots un `menedžeris var aiziet ar saviem klientiem` .

Edited by DjUbuntu
Link to post
Share on other sites
Pēc prakses - tiesa mierīgi tulko no sērijas strādāji koderu kantorī, značit nedrīksti divus gadus strādāt koderu kantorī (analoģija http://at.gov.lv/fil.../377-08-za.doc)

Tātad visādi accenture, exigen, cube systems, mediaparks utt ir konkurenti, jo viņiem darbības veids ir datorprogramēšana, lai arī apkalpo pilnīgi atšķirīgus tirgus segmentus, kamēr draugiem.lv ar viņiem nekonkurē, jo viņu darbība ir "interneta portālu darbība"? Un UAV Factory ar savu "Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana" nekādā veidā nekonkurē ar Airdog "Specializētie projektēšanas darbi"? Toties UGCS (SPH Engineering) konkurē ar Airdog, jo viņam darbības veids ir "Specializētie projektēšanas darbi", lai arī faktiski kā viens, tā otrs izstrādā savus produktus, kuri savā starpā nekonkurē? Kaut kā "bardakaini" izskatās - galīgi ne pēc būtības…

Edited by binary
  • Patīk 1
Link to post
Share on other sites

Likums apraksta vispārīgi - uzliek ietvaru. Par ko, kas darba devējam ir konkurents saprātīga līdzēja puse atrunās vienošanās tekstā konkurenta pazīmes (piem - nedrīkst strādāt kantorī, kas mauc reāli krutas wordpress tēmaz vai kantorī, kas nodarbojas ar koderu nodarbināšanu par 50 USD). Ja darbinieka profesionālā darbība atbilst pazīmei: 

[..]

1) tās mērķis ir aizsargāt darba devēju no tādas darbinieka profesionālās darbības, kas var radīt konkurenci darba devēja komercdarbībai;

[..] 
darba devējam, vienojoties ar darbinieku par kompensācijas apmēru ir tiesības pielīgt konkurences ierobežojumu. Darba devējam ir tiesības pielīgt arī līgumsodu par saistību pārkāpumu (kuram protams jābūt saprātīgam, t.i., samērojam ar radīto zaudējumu konkurences ierobežojumā. Ja samaksā līgumsodu, tad var strādāt kur grib ;>
 
Ak jā, es īsti nesaprotu, ko tu gribi panākt ar šo savu tēmu. Gudri pastāstit par tēmu protams ir forši, bet neredzu problēmu :> 
 
p.s. visiem outsourcinga kantoriem parasti agrāk bija kļauza "nedrīkst 2 gadus iet pie klienta strādāt", kas bija pastiprināta ar kļauzu " Nedrīkst 2 gadus pieņemt  mūsu darbiniekus darbā". Kompensācijas apmēru sāka pielīgt nesen (lasīt - pēc tam, kad pirmais darbinieks pierādīja, ka bez kompensācijas norma nav spēkā).
Edited by DjUbuntu
  • Patīk 2
Link to post
Share on other sites

Nesaprotu kādā sakarā te piesaukts Lursoftā reģistrētais darbības veids? Tas taču neuzliek pašai kompānijai nekādus ierobežojumus?

Tā kā jāvadās ir pēc to reālās darbības. Airdog piesaukšana vispār ir nevietā. Viņiem ir vairākas juridiskas struktūras, kas nodarbojas ar dažādām lietām.


Ja par atlīdzību, tad tai būtu jābūt tādai, lai darbinieks nebūtu ieinteresēts pāriet pie konkurenta (arī augstākā amatā).

Vispār būtu korekti atlīdzību piesaistīt darbinieka vidējai gada algai. Lai nesanāk, ka šodien noslēdz līgumu ar fiksētām summām, pēc 5 gadiem esi uzkalpojies un saņem vairāk, bet konkurences ierobežojuma atlīdzība ir smieklīga.

Link to post
Share on other sites

Ja tev vēl kādam nav skaidrs, kas ir konkurence, izkopēju atbilstošos terminus no Konkurences likuma 1.panta :> 

 

 


1.pants. Likumā lietotie termini

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

3) konkrētais ģeogrāfiskais tirgus — ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām;

 

4) konkrētais tirgus — konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu;

 

5) konkrētās preces tirgus — noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības;

 

6) konkurence — pastāvoša vai potenciāla ekonomiskā (saimnieciskā) sāncensība starp diviem vai vairākiem tirgus dalībniekiem konkrētajā tirgū;

 

7) konkurenti — divi vai vairāki tirgus dalībnieki, kas konkurē;

 

8) prece — ķermeniska vai bezķermeniska lieta vai pakalpojums, kas apmierina kādu vajadzību un kam var noteikt cenu, to pērkot vai pārdodot tirgū;

 

9) tirgus dalībnieks — jebkura persona (arī ārvalsts persona), kura veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā vai kuras darbība ietekmē vai var ietekmēt konkurenci Latvijas teritorijā. Ja tirgus dalībniekam vai vairākiem tirgus dalībniekiem kopā ir izšķiroša ietekme pār vienu tirgus dalībnieku vai vairākiem citiem tirgus dalībniekiem, tad visus tirgus dalībniekus var uzskatīt par vienu tirgus dalībnieku;

 

Link to post
Share on other sites

Ak jā, es īsti nesaprotu, ko tu gribi panākt ar šo savu tēmu. Gudri pastāstit par tēmu protams ir forši, bet neredzu problēmu :>

 

Viens (t.i., vismaz viens) no ex-darba devējiem atsakās pildīt savas saistības. Vēlos saprast, vai ir vērts iet līdz tiesai (manā izpratnē uzņēmumi savā starpā nekonkurē, bet par tiesu izpratni šajā ziņā nav ne jausmas). Kā arī vēlētos uzzināt, kur vispār būtu vērts vērsties, jo papīrus tiesai diez vai spēšu pats sagatavot. Vispārīgi esmu noskaidrojis, ka advokāta pakalpojumi var izmaksāt tūkstošus, turklāt gala summa nav prognozējama - šāds variants īsti nesimpatizē, vēl jo vairāk, ja nav garantiju par tiesas iznākumu.

Link to post
Share on other sites

binary, vai Tev nešķiet, ka prātīgāk būtu aiziet uz konsultāciju pie normāla jurista? Var jau būt, ka kāds jurists Tevi nokonsultēs arī forumā, bet nu es gan uz to - gan ka nokonsultēs, gan ka tas tiešām būs kvalitatīvi, laikam nepaļautos...

Edited by rubb
Link to post
Share on other sites

rubb, B00t.lv forumā ir labākie programmētāji, automehāniķi, NĪ eksperti un visi citi :>

 

Fabulu nesaprotu tāpat :> Tev Darba devējam bija jāmaksā kompensācija pēc 84.panta un viņš ierubīja nemaksāšu, jo strādā ķipa pie konkurenta vai vienkārši negrib maksāt ? Ja nav liela summa (<2100 euro), mauc maza apmēra prasību pēc veidlapas. Aizpildīt elementāri (http://likumi.lv/doc.php?id=237849) . Valsts nodeva maza. Izskata rakstveidā. :)

 

Vērsties:

 a) Ja tev ir DTA un darba devējs neievēro -> Darba valsts inspekcija :>

 b) Ja DD neizmaksā tev pienākušos kompensāciju => ej uz tiesu, tiesa nolems vai tev pienākas nauda vai nē :> 

 c) Ja DD kaut kas nepatīk - lai iet uz tiesu vai argumentē savu viedokli rakstveidā :> 

 

p.s. bez konkrētiem darba līguma punktiem un reālās fabulas par tēmu kas ir kas šī ir tukša muldēšana par tēmu.

p.s.s. Darba tiesībās ļoti spēcīga no neatkarīgajiem (ķipa nevis Sorainen/PwC utml.) ir Ilona Jirgena.  Var jau arī aiziet pie kaut kāda jaunieša no sērijas tā dīvainīša, kas Radio5 runā ( http://plotka.lv/

p.s.s.s. Garantijas par to, ka tevi apmierinās tiesas spriedums ir tikai tad, ja tu esi tiesnesis un arī ne vienmēr :>

Edited by DjUbuntu
  • Patīk 3
Link to post
Share on other sites

Man ir bijis tāds līguma punkts, bet nekad nav realizējies dabā - vienkārši pārjautāja, uz kurieni eju strādāt, un ja tas nav soc. portāls (lasi - tiešais konkurents), tad viss OK.

 

Tev par "apmaksātu brīvlaiku pusgada garumā" atteicās maksāt?

 

Ja dari kaut ko stipri savādāku un neizmanto to, ko esi iemācījies pie iepriekšējā darba devēja, tad darba devējam nav pamata protestēt. Tiesu praksi nezinu.

 

Par to AirDog - nu viņi ražo mehāniku UN softa atbalstu tam. UGCS ražo tīri softu. Ja esi vienā vietā taisījis softa aizsardzību, bet otrā galā - lidaparātus, tad tās ir absolūti atšķirīgas sfēras, kurās NEnoder specifiskās zināšanas vai klientu bāze.

 

Vienāda reģistrācijas apliecībā minētā sfēra nebūt nenozīmē darīt to pašu - vienā tu vari būt sekretāre, otrā - mārketinga daļas vadītājs. Vienā tirgot auto, otrā - tos remontēt.


DjUbuntu: pašķirstīju lietu - "prasītāja tiešais konkurents automobiļu tirdzniecības sfērā".

mājaslapu un aparātu programmēšana nav tiešie konkurenti. tāpat kā auto un velosipēdu tirdzniecība. Autoram pašam jāsaprot, cik ļoti konkurē iesaistītie uzņēmumi.

Edited by usver
Link to post
Share on other sites

Viss ir vienkārši - ja nesānem kompensāciju, tad neviens tev nevar aizliegt strādāt pat pie tiešajiem konkurentiem.

 

Ja tev aizliedz strādāt, tad visu šo laiku jāsaņem kompensācija.

 

LV laikam nav precedenta, kad kāds saņemtu šo kompensāciju un nestrādātu pie konkurentiem.

Link to post
Share on other sites

MarisO, AFAIK ir :> 

 

MIGs, ir ;> ir pat šāda tāda juridikatūra pēc 84.panta. :> Kompensācija + bezdarbnieka pabalsts rada cilvēkam pietiekamu prieku, lai pat neplānotu strādāt.

 

usver, darbības jomai ir jāsakrīt. Sekretāre nodarbojās ar mārketingu (vēstules sūtīja) - atbilst :>  Pielīgstot konkurences ierobežojumu normāli tiek arī pielīgts, kas skaitās konkurents. Vispārīgā gadījumā skatamies konkurences likumu, kur  ir smuki parādīts, kas ir konkurents. Var protams uzrakstīt Konkurences padomei vai SIA 'Ragi un Nagi' ir konkurents SIA 'Suteners & Co '

Edited by DjUbuntu
Link to post
Share on other sites

DjUbuntu, kompensācijas mērķis, protams, ir lai darbinieks neaizšauj uzreiz pie konkurentiem.

bet tā taču nav otrā alga, tūlīt aizejot strādāt pie nekonkurenta, vai ne? vai arī ir?

Link to post
Share on other sites

 

 

binary, vai Tev nešķiet, ka prātīgāk būtu aiziet uz konsultāciju pie normāla jurista?

Šķiet, protams. Bet vai vari ieteikt normālu juristu? Ar pieredzi konkrēti šādu jautājumu risināšanā IT jomā?
Pie advokāta jau vērsos, bet viņam IT joma sveša, līdz ar to neko ļoti konkrētu pateikt nevarēja - viss tādā "20/80 chance" līmenī. Pateica, ka varot patrāpīties tiesnesis, kam IT joma sveša un kas neredzēs atšķirību starp dažādu uzņēmumu produktiem, līdz ar to varot nākties "pacīnīties". Visbeidzot ieteica vērsties kur citur, jo viņa (kantora) pakalpojumi ir padārgi un gala cipars neprognozējams. Tad nu arī meklēju variantus.
Iespējams, šeit pat kādam ir pieredze - ja ne pašam, tad radam, ja ne kā darbiniekam, tad kā juristam.
 

 

 

Viss ir vienkārši - ja nesānem kompensāciju, tad neviens tev nevar aizliegt strādāt pat pie tiešajiem konkurentiem.

Es kaut kā neraujos strādāt pie reālajiem konkurentiem. Savukārt darba devējs neraujas maksāt kompensāciju, lai arī pēc likuma vajadzētu.

 

 

 

bet tā taču nav otrā alga, tūlīt aizejot strādāt pie nekonkurenta, vai ne? vai arī ir?

DL 84. panta 1. punkta 3. apakšpunkts - "3) attiecībā uz visu konkurences ierobežojuma laiku tā paredz darba devēja pienākumu maksāt darbiniekam atbilstošu ikmēneša atlīdzību par konkurences ierobežojuma ievērošanu." Konkurences ierobežojuma laiks tiek noteikts vienošanās (max 2 gadi). Kā redzi, jāmaksā ir visu konkurences ierobežojuma laiku, nevis "uzreiz pēc aiziešanas" vai kā citādi.


 

 

Fabulu nesaprotu tāpat :> Tev Darba devējam bija jāmaksā kompensācija pēc 84.panta un viņš ierubīja nemaksāšu, jo strādā ķipa pie konkurenta vai vienkārši negrib maksāt ? Ja nav liela summa (<2100 euro), mauc maza apmēra prasību pēc veidlapas. Aizpildīt elementāri (http://likumi.lv/doc.php?id=237849) . Valsts nodeva maza. Izskata rakstveidā. :)

Vienkārši negrib maksāt. Summa pieklājīga.

 

 

 

c) Ja DD kaut kas nepatīk - lai iet uz tiesu vai argumentē savu viedokli rakstveidā :>

Gribētos saprast, cik liela iespējamība, ka DD var tiesnesim pierādīt, ka strādāju pie konkurentiem, lai arī izstrādājamie produkti ir kardināli atšķirīgi.

Link to post
Share on other sites
Mezavecis

Tāpēc ir uzsvars uz tiešo konkurentu, jo pretējā gadījumā programmētājam jāiet riģipsi vai kompjus skrūvēt. Tas nozīmē, ka nevari strādāt konkrētā jomā, piemēram, taisīji CRM sistēmas un nedrīksti pāriet uz citu kantori un turpināt tādu pašu vai ļoti līdzīgu CRM. Diez vai citā jomā bijušais darbinieks būs interesants bijušam darba devējam un tas tērēs savu laiku kaut kādām tiesvedībām. 

 

Bet, ja neviens nemaksā kompensāciju, tad nav vērts iespringt. Daudzi kantori līgumā iestrādā punktus, kas pretrunā ar LV likumdošanu un nav spēkā. 


Dabā sankcijas var izpausties tā, ka iepriekšējais darba devējs parunāsies ar nākamo darba devēju un būsi spiests aiziet no šīs vietas. It sevišķi tas, ja kāds kaut ko kādam ir ieriebis un ir kaut kādi personiskie konflikti biznesa vidē. 

 

Nav tādas koderu prakses un nekādas analoģijas nevar vilkt. Ja ir precedents, tiesas spriedumu studijā. 

 

 

Pēc prakses - tiesa mierīgi tulko no sērijas strādāji koderu kantorī, značit nedrīksti divus gadus strādāt koderu kantorī (
 
Link to post
Share on other sites

Vēlreiz:

1. Pilnīgi vienalga kas rakstīts darba līgumā, ja tas ir pretrunā ar darba likumu vai citiem likumiem ! Likumam ir augstāks spēks, kā līguma punktiem.

2. Vienīgais veids, kā aizliegt tev strādāt pie tiešā konkurenta ir kompensējot tev šo periodu. Kompensācija algas apmērā. Nevis tur 10% no algas.

3. Ja darba devējs prasa lai tu nekur nestrādātu, bet nav ar mieru par kautko maksāt - lai iet ieskrieties ! Ja viņam kaut kas nepatīk, tad lai sūdz tevi tiesā, kur viņam nav ne mazāko izredžu uzvarēt. Un viņam būs jāpierāda, ka Tu esi kautko pārkāpis, nevis tev kaut kas būs jāpierāda.

4. Ja sūdīgs darba devējs, tad neinformē viņu uz kurieni grasies doties strādāt - lai nesāk veikt "negatīvu reklāmas kampaņu".

5. Sarunas ir sarunas, taču iesniegumi ir iesnigumi.

  • Patīk 4
Link to post
Share on other sites

Mjā, iepriekšējā darba līgumā tāds punkts bija, bet "vienošanās par darba attiecību pārtraukšanu" iekļauts punkts, ka "puses vienojas pārtraukt konkurences ierobežojumu, ļaujot brīvi izvēlēties darbības sfēru", ko vieglu roku arī parakstīju. Tā ietaupot padsmit tūkstošus uzņēmumam :D

Link to post
Share on other sites

binary,  

IT juristu Latvijā ir maz. Neredzu sakaru kāds šim kāzusam ir ar IT (ja tu strādātu Liepājas Metalurgā, tev taču nevajadzētu juristu metalurgu) Tev ir svarīgi pierādīt, ka tu neradi konkurenci (izejot no Konkurences likuma normām, kuras konkurenci definē kā saimniecisko sāncensību par vienādu vai aizstājamu preci xor pakalpojumu konkrētajā tirgū). Pārējais - tehniskas detaļas, kādēļ DD ir jādod tev naudiņa (+likumiskie procenti un līgumsods, ja esat tādu pielīguši). Tad - atkarībā no summas vai nu klasiskais civilprocess vai maza apmēra prasība (<2100 EUR). Darba strīdus izskata tāpawt paātrināti (~pusgads ). Maza apmēra prasībai ir vienkāršāka pieteikšana + gandrīz vienmēr izskata rakstveidā (nav jāiet uz tiesu).  Vienīgais - DD mēdz nelabprāt ņemt darbā tos, kas mēdz tiesāties ar DD. Civilprocesā tāpat 'nākas pacīnieties', jo tiesnesis ir pasīvs - vērtē pušu iesniegtos pierādījumus. Pirmstiesas brīdinājumu ar tekstu, ka tev ir taisnība un lai DD dod kapeiku nosūtīt arī ir veselīgi - varēsi pierādīt, ka esi mēģinājis vienoties. Vispār ir tāda  IT Darbinieku arodbiedrība, kurai šādos jautājumos būtu jābūt kompetentai :> 

 

usver, 

 konkurences ierobežojums pēc būtības ir atsevišķa vienošanās pie darba līguma, ar kuru pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas darba devējs uzņemas saistību maksāt tev naudiņas X, savukārt tu uzņemies ar savu profesionālo darbību neradīt viņam konkurenci. IT cilvēki, kas paraksta sev pilnīgi neizdevīgus papīrus mani vienmēr ir fascinējuši - rezultātā ne naudiņas par virstundām (kuras visi citi mierīgi dabū), ne par paaugstinātu intensitāti, ne atlaišanas kompensācijas, ne viskaut kas :>  

 

 

MIGs, 

 iesniegumu vietā labāk rakstīt 'ierakstīti sūtījumi ar paziņojumu par saņemšanu' (lasīt - var pierādīt, ka esi aizsūtījis un saņēmējs ir saņēmis/nav saņēmis). Konkurences aizlieguma atalgojumam nav nekāda sakara ar darba algu, puses par tās apmēru vienojas atsevišķi - parasti to definē, ka % no darba algas. Mani vienmēr ir fascinējuši cilvēki, kas paraksta kaut kādu figņu (kas neatbilst likumam), rezultātā tāpat eventuāli radot galvas sāpes sev, jo atkāpšanās no līguma punktiem sakarā ar to, ka viņi ir netaisnīgi vai neatbilst kādam normatīvajam aktam, tāpat ir jānoformē rakstveidā un par to jāinformē otra puse (kaut gan šeit var izbraukt, ka ņēmējs ir vājāka puse par devēju un tādēļ devējam pašam viss bija jāzin). 

 

Mezavecis,

 Ja neviens nemaksā kompensāciju ir vērts iespringt - tev kāds ir parādā naudu. Protams, ja tu neradi viņam konkurenci. 

Edited by DjUbuntu
  • Patīk 2
Link to post
Share on other sites
Mezavecis

Jāsaprot, kāds ir gala labums - ieraut nāsī piķi vai veidot ilgtspējīgu darba karjeru. Mūsu pīļu dīķī visādi "taisnības" cīnītāji parasti izcīna to, kā pēc tam turpmākos 20 gadus no Londonas pagrabiem ar putām uz lūpām jāstāsta muļķības. 

 

 

DD mēdz nelabprāt ņemt darbā tos, kas mēdz tiesāties ar DD.

 

 Ja neviens nemaksā kompensāciju ir vērts iespringt - tev kāds ir parādā naudu
 
Link to post
Share on other sites

Mezavecis, 

 Es kā DD arī ar lielāko prieku ņemtu darbā darbiniekus, kas paraksta visu ko liek, atsakoties no sev pienākošajām kompensācijām un labumiem. Jautājums ir par katras puses pozīciju. Parasti NCA liek līgumos pietiekami nopietniem speciālistiem, kuriem atšķirībā no `maksimas pārdevēja` ir iespējams izvēlēties gan DD, gan vienoties par DL nosacījumiem ar DD. Protams, ir jāņem vērā otras puses viedoklis un jārisina konfliktsituācija, atrodot abām pusēm pieņemamu risinājumu, piemēram, darbinieks ātrāk un bez tiesas dabū vienreizēju maksājumu un DD atbrīvo viņu no konkurences ierobežojumu, savukārt DD ietaupa naudu :)

Edited by DjUbuntu
Link to post
Share on other sites
ilgtspējīgu darba karjeru

 

 

IT jomā tādas parasti nemaz nevar būt.

 

Man darba līgumā ir bijis tāds punkts tikai vienreiz, un es aizgāju strādāt uz konkurentu kantori.  Nekas slikts nenotika. Tas gan iekš UK un tas bija pēc tam, kad visus programmētājus atlaida no darba. 

Edited by MarisO
Link to post
Share on other sites

UK ir kardināla atšķirīga likumdošana no LV. Tas ir pilnīgi cits stāsts. Neievērot sevis tiesiski uzņemtas saistības gan nav labais tonis :)

Link to post
Share on other sites

Korekti būtu informēt darba devēju un pielīgt (rakstveidā) summu, kas apmierina abas puses vai arī pie DTA pārtraukšanas DD paziņot par saistības izbeigšanos, jo tā neatbilst ar DL 84.panta nosacījumiem. Var arī kā klasisks ITšņiks likt uz visu mīksto - pastāv 99% iespēja, ka tiesa pat bez atbildēja paskaidrojumiem pasūtīs DD bekot. 

Link to post
Share on other sites
Ronalds

LV es zinu vienu precedentu apmēram 10 gadi atpakaļ, kad uzņēmums iesūdzēja tiesā darbinieku, kurš pārgāja strādāt pie konkurenta. Protams ka kompensāciju darba devējs nemaksāja.

 

Tad lūk - darbinieks - diezgan zinošs cilvēks, kuram bija nauda, nolīga juristu. Tiesa kā LV parasti vilkās vairāk par 2 gadi. Visu šo laiku viņš strādāja pie konkurenta. Beigās viss tika sagriezts tā, ka bijušais darba devējs dabūja visus tiesas izdevumus segt, plus vēl kompensāciju par nekonkurēšanu izmaksāt (divu gadu vidējās izpeļņas). Laikam jurists pierādīja, ka tiešas konkurences nav. 

Link to post
Share on other sites

Mjā, iepriekšējā darba līgumā tāds punkts bija, bet "vienošanās par darba attiecību pārtraukšanu" iekļauts punkts, ka "puses vienojas pārtraukt konkurences ierobežojumu, ļaujot brīvi izvēlēties darbības sfēru", ko vieglu roku arī parakstīju. Tā ietaupot padsmit tūkstošus uzņēmumam :D

Tās ir likumā atrunātas darba devēja tiesības - vienpusēji atkāpties no vienošanās līdz darba tiesisko attiecību izbeigšanās. Sajūta, protams, nepatīkama tajā brīdī (ir piedzīvots), taču juridiski viss korekti. Bet šis nav no tiem gadījumiem.

 

Vienīgais - DD mēdz nelabprāt ņemt darbā tos, kas mēdz tiesāties ar DD.

Aha, savukārt darba ņēmēji ar putām uz lūpām skrien pie darba devējiem - čakarētājiem :D Ne velti mūsu valstī zeļ un plaukst tādi darba devēji, kas darba līgumos norāda neto algu, aizbildinoties, ka nevēlas koriģēt darba līgumus katru reizi, kad pamainās likumdošana vai darbinieka apgādājamo saraksts (jā, zinu it kā veiksmīgu uzņēmumu, kas to praktizē).

Es ļoti labprāt iztiktu bez tiesas, bet nu ja DD ir čakarētājs un vēlas iekasēt soda naudiņas (ne tās mazākās), bet tai pat laikā nevēlas pildīt savas saistības, tad savādāk laikam īsti nevar.

 

Pirmstiesas brīdinājumu ar tekstu, ka tev ir taisnība un lai DD dod kapeiku nosūtīt arī ir veselīgi - varēsi pierādīt, ka esi mēģinājis vienoties. Vispār ir tāda IT Darbinieku arodbiedrība, kurai šādos jautājumos būtu jābūt kompetentai :>

Mēģināju e-pastos vienoties. Nesanāca. Saoda, ka esmu nopietnāk pieķēries tiem līguma punktiem, un pārgāja no e-pasta uz oficiālu saziņu - atsūtīja ierakstītu vēstuli ar saturu, kurš neatbilst likumdošanai.

IT darbinieku arodbiedrība ir dzirdēta apmēram vienu reizi - ap to laiku, kad tā tika dibināta. Bet tā - sēž pagrīdē, nekādas publiskas informācijas par viņu nav. Mājas lapa it kā ir, bet arī ne visai labi (t.i., ne vienmēr) strādā. Kaut kā neradās pārāk kompetentas arodbiedrības iespaids, drīzāk tāds kā hobija un papildus peļņas projekts :) Bet var jau būt, ka kļūdos…

 

Jāsaprot, kāds ir gala labums - ieraut nāsī piķi vai veidot ilgtspējīgu darba karjeru. Mūsu pīļu dīķī visādi "taisnības" cīnītāji parasti izcīna to, kā pēc tam turpmākos 20 gadus no Londonas pagrabiem ar putām uz lūpām jāstāsta muļķības.

Nu ja izēdīs no mūsu pīļu dīķa, tad būs iemesls lūkoties pēc tālākām izaugsmes iespējām un labākiem atalgojumiem. Drīzāk gan USA, nevis UK virzienā. Nu vai arī pašam privāti kaut ko jāpasāk.
Link to post
Share on other sites
Nu ja izēdīs no mūsu pīļu dīķa

 

tās ir lielā mērā pilsētas leģendas, ka par šādām nesaskaņām tagad personāla speci vai uzņēmumu īpašnieki apmainās ar datiem. Tā notiek reti kur. Pat, ja tu aizej no darbavietas ar skandālu, neviens par tevi nedos sliktu atsauksmi, ja esi nostrādājis vismaz gadu. VIspirms jau tas pašu atsauksmes devēju nostāda sliktā stāvoklī - ja jau tas cilvēks bija tik slikts darbinieks, tad kāpēc to nemācēji konstatēt pārbaudes laikā? Un nevienam negribas stāstīt citiem, ka viņu ir uzmetuši, kad pats gribēja kādu uzmest. Pie tam vairumā gadījumu šādas konfliktsituācijas saistītas ar ne gluži pareizām procedūrām no likuma puses, kādas piemērojis darba devējs uzņēmumā.

Edited by e = d
  • Patīk 2
Link to post
Share on other sites
Mezavecis

Man gan liekas, kad visi šie briesmīgie līgumi ir fufelis cilvēku iebiedēšanai, lai tik viegli nevar aizkratīties prom. Ja šādi līgumi tiek stādīti parastiem programmētājiem, tad arī ar pašu darba devēju kaut kas nav kārtībā. Jebkuram līgumā rakstītajam punktam jābūt pamatojumam nevis lūk, tas ir mūsu standarta līgums, kuru mainīt nedrīkst ne pie kādiem apstākļiem. 

 

Es pamatā strādāju ar ierobežotas pieejas informāciju, bet man līguma nav neviens punkts par to, ka vairs nevarēšu programmēt aizejot uz citurieni. 

 

Drīzāk kāds no mušas taisās pūst ziloni. Man gan aizdoma, kāpēc šāda situācija sanāca. Aizgāji no darba, neviens nemaksāji, sāki mākties virsū bijušam darba devējam un loģiski viņš sāka iet juridiski korektu ceļu. Būtu licies mierā, neviens nesūtītu nekādas draudu vēstules.  

Edited by Mezavecis
  • Patīk 1
Link to post
Share on other sites

Vispār jau pirms slēdz darba līgumu, nevajag kautrēties, bet pateikt, lai izņem šo, šo un šo punktu ārā. Neviens taču netur pistoli pie deniņiem.
Vieglāk to ir izdarīt, ja nevis tu meklē darbu, bet tevi uzaicina. Visi taču ir normāli cilvēki. Vismaz darba attiecību sākumā. Tad arī var daudz ko sarunāt un to arī vajag darīt. Nevis, kad viss jau beidzies un palicis kāds rūgtums un nevienam vairs negribas runāt.

Link to post
Share on other sites

Un vēl viena lieta. Šī būtu arī jāsaprot kā maksa par konkurences ierobežošanu un ar to saistītajām neērtībām. Nevis vienkārši kā tāds papildus bonuss. Tāpēc arī tas advokāts, pie kura konsultējies, uz šo visu lietu skatījās diezgan šķībi. 

Link to post
Share on other sites

Manuprāt, šī kompensācija tiek izmaksāta tiešām vērtīgiem darbiniekiem, kuru aiziešana pie konkurentiem nozīmē izmaksas uzņēmumam. Nu un ja šīs izmaksas ir lielākas nekā kompensācijas izmaksa darbiniekam, tad šāds lēmums tiek pieņemts. Attiecīgi, ja darbinieka potenciāla vērtība pie konkurenta ir nulle, tad neviens par tādu kompensāciju pat nedomās un laimīgu taciņu.

Link to post
Share on other sites

 

 

Drīzāk kāds no mušas taisās pūst ziloni. Man gan aizdoma, kāpēc šāda situācija sanāca. Aizgāji no darba, neviens nemaksāji, sāki mākties virsū bijušam darba devējam un loģiski viņš sāka iet juridiski korektu ceļu. Būtu licies mierā, neviens nesūtītu nekādas draudu vēstules.

Nekādas draudu vēstlues neesmu saņēmis. Juridiski korekts ceļš būtu vai nu neuzņemties saistības, kuras nevēlas pildīt, vai arī pildīt saistības, ja jau darba devējs tādas ir uzņēmies.

 

 

 

Vispār jau pirms slēdz darba līgumu, nevajag kautrēties, bet pateikt, lai izņem šo, šo un šo punktu ārā. Neviens taču netur pistoli pie deniņiem.

Protams, nekautrējos pārrunāt līgumā iekļautos punktus. Iespējams, tieši šā iemesla dēļ man nebija "pa ceļam" ar kādu darba devēju, kurš līgumos norāda neto algas, lai nebūtu jākoriģē darba līgumus pie nodokļu likmju un/vai darbinieka apgādājamo saraksta izmaiņām.

Man nav nekādu iebildumu pret konkurences ierobežojuma iekļaušanu darba līgumā. Tāpat man nav nekādu iebildumu, ja darba devējs atkāpjas no vienošanās likumā noteiktajā kārtībā - redzot līgumā vienošanos par konkurences ierobežojumu, es rēķinos, ka darba devējs visticamāk no šīs vienošanās atkāpsies. Man ir iebildumi, ja darba devējs pēc darba attiecību izbeigšanas uzskata, ka konkurences ierobežojums ir saistošs ex-darbiniekam (nedrīkst strādāt pie konkurenta, vienošanās pārkāpšanas gadījumā vērā ņemamas sankcijas), bet tai pat laikā atsakās pildīt savējās saistības.

 

 

 

Un vēl viena lieta. Šī būtu arī jāsaprot kā maksa par konkurences ierobežošanu un ar to saistītajām neērtībām. Nevis vienkārši kā tāds papildus bonuss. Tāpēc arī tas advokāts, pie kura konsultējies, uz šo visu lietu skatījās diezgan šķībi.

Drīzāk skatījās šķībi, jo pieredzējis daudzas neģēlības - arī no darba devēju puses (ja atmiņa neviļ, viņi tipiski tieši ar darba devējiem arī strādā). Pareizāk laikam būtu teikt nevis "sķībi", bet "piesardzīgi".

 

 

 

Manuprāt, šī kompensācija tiek izmaksāta tiešām vērtīgiem darbiniekiem, kuru aiziešana pie konkurentiem nozīmē izmaksas uzņēmumam. Nu un ja šīs izmaksas ir lielākas nekā kompensācijas izmaksa darbiniekam, tad šāds lēmums tiek pieņemts. Attiecīgi, ja darbinieka potenciāla vērtība pie konkurenta ir nulle, tad neviens par tādu kompensāciju pat nedomās un laimīgu taciņu.

Tādā gadījumā darba devējam nevajag slēgt vienošanos par konkurences ierobežošanu. Galu galā, šādu vienošanos var noslēgt arī vēlāk - tad, kad darba devējs novērtē darbinieku kā "tiešām vērtīgu". Vai arī, ja vienošanās ir noslēgta pāragri, darba devējs var vienpusēji atkāpties no šās vienošanās likumā noteiktajā kārtībā. Es kā darba ņēmējs nevienu darba devēju nekad neesmu lūdzis iekļaut vienošanos par konkurences ierobežošanu darba līgumā, tā vienmēr ir bijusi pašu darba devēju iniciatīva.

Link to post
Share on other sites
Mezavecis

Tu tiešām šīs vērā ņemamās sankcijas reāli redzi dzīvē vai arī izdomāji, ka uz šī punkta var iegūt naudiņu un dzīvot cepuri kuldams? Vēlams godīgi atbildēt, jo mēs zinām likumus un nevajag stāstīt, cik visi ir balti pūkaini. 

 

Man ir iebildumi, ja darba devējs pēc darba attiecību izbeigšanas uzskata, ka konkurences ierobežojums ir

saistošs ex-darbiniekam (nedrīkst strādāt pie konkurenta, vienošanās pārkāpšanas gadījumā vērā ņemamas sankcijas), bet tai pat laikā atsakās pildīt savējās saistības.

 

Un kur bija problēma šo punktu ierosināt grozīt? Ar iepriekšējiem darba devējiem esmu līgumus mainījis pēc manas iniciatīvas. 

 

Iespējams, tieši šā iemesla dēļ man nebija "pa ceļam" ar kādu darba devēju, kurš līgumos norāda neto algas
  • Patīk 1
Link to post
Share on other sites

Reāli dzīvē es redzu parakstītus līgumus, kuriem ir juridisks spēks un kuri ir saistoši visām iesaistītajām pusēm. Galu galā, dzīvojam civilizētā pasaulē - ja uzņemamies saistības, tad pildam tās, nevis klārējam "ai, es te parakstījos, ja, bet man šitais nav izdevīgi, tāpēc ej ieskrieties".

 

To punktu par neto algu es ierosināju grozīt (lai bez pārpratumiem, tad tiem, kas neprot lasīt - tas bija pavisam cits līgums, cits darba devējs nekā šā topika galvenais vaininieks). Iespējams, pārāk centīgi ierosināju. Bijām vienojušies par līguma gala versiju, biju saņēmis akceptu (pieņemts darbā) utt. Pēcāk tomēr saņēmu atteikumu. Protams, kā atteikuma iemesli tika minēti citi, viens no iemesliem krasi kontrastēja ar viņu pašu rīcību. Bet nu pieļauju, ka īstenais iemesls tomēr bija šie mani ierosinājumi pamainīt darba līgumu tā, lai ne viena, ne otra puse nebūtu apdalīta.

Ak jā, par to darba devēju pēcāk no cilvēkiem, kas ar viņu agrāk bija strādājuši, dzirdēju, ka shēmošana neesot sveša.

Link to post
Share on other sites
Mezavecis

Zini, es neticu, ka programmētāju nepieņēma darbā, jo darba devējam bija ļoti neizdevīgi brutto algu ierakstīt līgumā :) Mūsdienās tvnet komentāros visādas konspirācijas teorijas ceļo. Vēl varētu ticēt, ka līgumu formēja Maxima krāvējam.

 

Kā jau teica, ja neviens nemaksā kompensāciju, tam līgumam un līguma nosacījumiem juridiskais spēks ir apaļa nulle. Esmu pārliecināts, ka uzņēmums risinās šo jautājumu tikai tiesas ceļā. Ja šāds ir mērķis, uz priekšu, bet rēķinies ar sekām. 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...